Huwebes, Oktubre 11, 2012

bigo ... wagi ang sining ng pag-ibiganumang pagsisikap na ikubli ay pilit pa ring bumabalik ang daluyong ng maragsang alon.

akala ko ay tapos na, akala ko ay nakatulog na sya. lumayo at inihele upang mahimbing sa kaibuturan ng dagat ng paglimot. subalit kagyat ang kanyang paglukob at sa isang hindi inaasahang pagkakataon.

animo isang halimaw na nahimbing sa mahabang panahon, at sa kanyang paggising ay mas malakas, mas mapusok at mas nagsusumigaw. nakakatakot, nais kong magkubli sa likod ng katwiran at pagpapanggap. subalit ito ay mapilit, nanghihila sa isang mundong ito lamang ang may alam.

batid kong ito ay mabuti, subalit sa paghalaw ng mga mata ng lipunang mapanghusga ay tuwirang ipagkakait ang kahulugang higit pa sa nakikita ng makamundong mata.

ito ay isang panaginip. nagsimula sa isang katotohanang ipinagpatuloy ng mahabang ilusyon. mula sa matang nag-aalab hanggang sa mga haplos ng hanging nagdadala sa mas malalim na agam. ngayon, muling lalabanan ang hampas ng di mapigil na unos. tatalikod sa isang magandang kalawakan, lilipad patungo sa realidad ng siphayo.

1 komento: